ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
Aanpak Het bewonersinitiatief Leimuiden Duurzaam is een opschaling van de werkzaamheden die in 2018 en 2019, plaatsvonden in de wijk: Meerewijck I in Leimuiden: zo’n 60 huizen die behoren tot de Coöperatieve vereniging Meerewijck I. Een bewoners-projectgroep vormde een bewonersinitiatief met de werknaam: Meerewijck Duurzaam. Leimuiden Duurzaam werkt vanuit de gedachte dat wezenlijke veranderingen alleen maar plaats kunnen vinden als de betrokken bewoners, begrijpen waarom de verandering is, waar naar toe veranderd wordt en als zij een zicht hebben of krijgen op 'wat zit er in voor mij' (niet duurder, wel meer comfort). De ter hand genomen werkzaamheden volgen steeds dit basis patroon: Stap 1 = Zelfonderzoek of Zelfonderzoek met een steuntje Leimuiden Duurzaam wil, eventueel met ondersteuning van zgn. Buurtbegeleiders of Energie coaches/ambassadeurs bewoners noden zelfonderzoek te doen naar hun eigen woonsituatie en hun energie gebruik. Aansluitend wil zij de bewoners stimuleren om na te gaan in hun eigen woning of er voldoende isolatie is aangebracht, of er soms energie verspild wordt, kortom wat er verbeterd kan worden zodat de warmte vraag nu: het gasverbruik en de elektriciteitsbehoefte, verlaagd kan worden. Zowel voor woningen onder eigen beheer als voor huurwoningen. Zij stimuleert dit individuele Zelfonderzoek, waar nodig met een steuntje van een Buurtbegeleider, met uitleg over mogelijkheden, extra advisering op onderdelen en het aanbieden van het Hoomdossier. Met het Hoomdossier kan de uitgangspositie vastgelegd worden en worden mogelijke oplossingen aangereikt. Wilt u uw Zelfonderzoek beginnen, klik op Hoomdossier, en laat u leiden…… Stap 2 = Zoeken naar het oplossen van de warmte vraag, individueel of samen Leimuiden Duurzaam tracht de mogelijkheden in kaart te brengen, en waar nuttig starten we ondersteunende projecten. 1De individuele uitgangssituatie Het gebruik van gas en elektriciteit is zo normaal, de afrekening gaat zo geruisloos automatisch, dat vrijwel niemand zich ooit afvraagt of het eigen gebruik wel gemiddeld goed of te hoog is. Vergelijk van het eigen gebruik met het gebruik van de buren of het landelijk gemiddelde, start soms nuttig zelfonderzoek naar het eigen energie verbruik. Waar zitten mijn ‘energie-slurpers’, wat kan ik verbeteren? Doet u eens een onderzoek met buurtbewoners samen, wellicht met een buurtbegeleider er bij. Een besparing op korte termijn van soms 20 tot 30 % blijkt mogelijk te zijn. Bij dit onderzoek naar de huidige situatie behoort ook het nagaan van hoe het is gesteld met de isolatie van de woning. Heeft u een buitenmuur? Hoe is de muurgevel-isolatie? De vloer-isolatie? De dak-isolatie? Hoe is het met uw beglazing en schilderwerk gesteld? Wanneer uitgevoerd? Hoe langer geleden de woning is gebouwd hoe bescheidener in het algemeen de isolatie is uitgevoerd. De bouwvoorschriften dienaangaande zijn in een paar stappen duidelijk verbeterd. Tijd om na te gaan wat er bij u verbeterd kan worden. Een vergeten onderwerp is Ventilatie. De meeste huizen worden op een ‘natuurlijke’ wijze geventileerd. Maar wanneer een huis een goed isolatie niveau heeft bereikt dan blijkt de ventilatie, met name in de winter niet voldoende te zijn. Met eenvoudige middelen is hier wat aan te doen en wordt hoofdpijn of erger voorkomen. 2 Een reis van toekomst mogelijkheden Bij veel bewoners ontbreekt de kennis over de verschillende mogelijkheden om zonder gas toch hetzelfde (of beter) comfort te bereiken en soms tegen lagere kosten. Om deze kennis te verspreiden kunnen voorlichtingsavonden helpen. Maar vooral ‘keukentafelgesprekken’ met zo’n buurtbegeleider of coach. Samen maken zij een reis met u langs de verschillende mogelijkheden. Met name kan worden nagegaan wat individueel eventueel zou kunnen worden gerealiseerd en met welk kosten niveau. Ook de mogelijkheden van gemeenschappelijke, buurt aanpak, kan worden besproken. Wat samen wordt aangepakt is altijd voordeliger, soms wat techniek betreft en bij gezamenlijk inkopen zeker. Waarom eigenlijk? Aardgas is een fossiele brandstof, wat betekent dat er CO2 vrijkomt als je het verbrandt en dat de voorraad niet oneindig is. De uitstoot van CO2 zorgt voor klimaatverandering en dat willen we juist tegengaan. Internationaal zijn er in 2015 afspraken gemaakt tijdens het Klimaatakkoord in Parijs om minder CO2 uit te stoten. Ook Nederland moet zich aan die afspraken houden. Op dit moment zijn bijna alle Nederlandse huizen nog aangesloten op het gasnet en samen zorgen ze voor flinke CO2 -uitstoot. Nu heeft de overheid bepaald dat onze energievoorziening in 2050 volledig duurzaam moet zijn. Dat lijkt heel ver weg, maar het betekent dat we voor die tijd allemaal van het aardgas af moeten. Daarnaast gaat de gaswinning in Groningen sterk teruglopen. Als we niet afhankelijk willen zijn van gas uit het buitenland moeten we overstappen op nieuwe manieren voor verwarming, warm tapwater en koken.
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
Eigen verbruik verlagen  Eigen verbruik verlagen  Muur-isolatie  Muur-isolatie  Vloer-isolatie  Vloer-isolatie  Dak-isolatie  Dak-isolatie  Beglazing  Beglazing  Ventilatie  Ventilatie  Toekomstige Mogelijkheden  Toekomstige Mogelijkheden  Hoomdossier  Hoomdossier  Mogelijkheden  Mogelijkheden 