Telefoon Bel ons: 0172 50 7176 Email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
Buurtbegeleiding wat is dat? In 2020 zijn een aantal buurtbegeleiders opgeleid, specifiek in de energietransitie problemathiek en hebben in hun direkte buurtje de eerste bewoners gesteund in het zoeken naar kleine energie besparende maatregelen en isolatie maatregelen. Een enkele bewoner ging reeds een stap verder en wilde eigen energie gaan produceren of dacht na over zijn of haar aanpak van een andere vorm van warmte voorziening. Buurtbegeleiders ondersteunen bewoners hierbij zoveel mogelijk. Vanaf maart 2022 is het weer mogelijk om contact te maken met nog niet bereikte bewoners, huurders en huiseigenaren. Leimuiden Duurzaam wil alle bewoners aanspreken op hun energie transitie voornemen, hun individuele bewonersreis. En wellicht samen plannen maken. Wie zijn de buurtbegeleiders Michiel Bertie Rob Gerrit Wat doen ze Onze buurtbegeleiders geven adviezen over kleine energie besparings mogelijkheden, hoe de isolatie te verbeteren, geven hun kennis door over het produceren van ‘eigen stroom’ op daken en gevels of het gebruik van windturbines. Ook zijn ze opgeleid om te adviezeren over de mogelijkheden om te komen tot een ‘gasloze’warmte voorziening. Gaan met de bewoner de werking na van het aanwezige warmteafgifte systeem (radiatoren, vloerverwarming, etc.). Aansluitend bespreken zij dan de mogelijkheden van het overstappen, wellicht op termijn, naar een andere warmtebron (infrarood, warmtepomp, etc.). Huurders zijn mede afhankelijk van de zienswijze en invulling van onderdelen van hun woningeigenaar, bijvoorbeeld van de Woondienst Aarwoude. Tot nu toe heeft dit geleidt tot een rigoureuze aanpak zoals in o.a. de Drechtlaan, de Ieplaan en elders. Resulterend in’Nul op de meter’oplossingen! Besparen op het eigen gebruik blijft ook voor huurders van belang. Meet eens je energie verbruik per onderdeel. Vraag onze buurtbegeleider naar de 24-punten energie besparings-lijst. Doe je mee? Buurtbegeleiding is een vrijwilligers activiteit. Wilt je ook opgeleid worden en jezelf en bewoners de weg helpen vinden bij de energie transitie, laat het weten. Heeft ‘groen’ meer je aandacht, fijn, help mee in buurten en straten. Wilt je helpen de mobiliteit op een goede manieren te verbeteren dan is je steun ook van harte welkom. Dit alles onder het motto: van bewoners voor bewoners.