ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
E mogelijkheden Lucht/water warmtepompen Een lucht/water warmtepomp onttrekt met behulp van een buitenunit warmte aan de buitenlucht. Dat kan zelfs bij een buitentemperatuur tot -20°C! De warmte-vraag wordt opgelost door deze soort warmte pomp op laagniveau 40 - 50 graden te installeren. De benodigde extra energie wordt opgewekt met eigen zonnepanelen op het eigen dak of van elders gelegen zonnepanelen. Wanneer noodzakelijk wordt energie aangevuld via het openbare net. Water/water warmtepompen Een water/water warmtepomp is een energiezuinig apparaat dat via een gesloten of een open bron warmte onttrekt aan de aardbodem of – via panelen op het dak of de gevel van een gebouw – aan de buitenlucht. Een gesloten warmtebron in de aardbodem vereist een buizenstelsel de grond in. Een gesloten warmtebron op het dak of gevel vereist een reservoir gevuld met water/glycol om daar warmte aan te onttrekken. Een open bron kan een watermeer (de Braassem) zijn. Water/water warmte pomp met PVT-zonnecellen, thermische panelen met er op zonnepanelen Als een bodembron geen optie is kies dan bijvoorbeeld voor een water/water warmtepomp met PVT warmtepomppanelen als bron. Een PVT warmtepomppaneel is een bijzonder type zonnepaneel met pv-cellen aan de voorkant (het PV-deel) en een warmtewisselaar aan de achterkant (het T-deel). De lamellen aan de achterzijde van het paneel hebben zo’n groot oppervlak dat zonder hulp van een ventilator al voldoende warmte uit de buitenlucht kan worden opgenomen, ook als de zon niet schijnt en zelf ‘s nachts. Kortom: een 100 % geluidloze oplossing! In alle situaties blijft meestal een aansluiting op het stroomnet bestaan. Enerzijds als afvoer / opslag medium van teveel opgewekte stroom op een bepaald tijdstip, anderzijds het ophalen van energie wanneer de eigen produktie onvoldoende is.
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
de Energie Transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
W-pomp met PV  W-pomp met PV  W-pomp met PVT  W-pomp met PVT  Individuele stroomproduktie  Individuele stroomproduktie  Uitleg PVT video   Uitleg PVT video  