ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
E mogelijkheden Lucht/water warmtepompen Een lucht/water warmtepomp onttrekt met behulp van een buitenunit warmte aan de buitenlucht. Dat kan zelfs bij een buitentemperatuur tot -20°C! De warmte-vraag wordt opgelost door deze soort warmte pomp op laagniveau 40 - 50 graden te installeren. De benodigde extra energie wordt opgewekt met eigen zonnepanelen op het eigen dak of van elders gelegen zonnepanelen. Wanneer noodzakelijk wordt energie aangevuld via het openbare net. Water/water warmtepompen Een water/water warmtepomp is een energiezuinig apparaat dat via een gesloten of een open bron warmte onttrekt aan de aardbodem of – via panelen op het dak of de gevel van een gebouw – aan de buitenlucht. Een gesloten warmtebron in de aardbodem vereist een buizenstelsel de grond in. Een gesloten warmtebron op het dak of gevel vereist een reservoir gevuld met water/glycol om daar warmte aan te onttrekken. Een open bron kan een watermeer (de Braassem) zijn. Water/water warmte pomp met PVT-zonnecellen, thermische panelen met er op zonnepanelen Ook hier wordt de benodigde extra energie opgewekt met zonnepanelen of gewoon energie van het stroomnet.. Onder de zonnepanelen worden thermische warmte wisseling panelen aangebracht. Efficienter maar wat investering betreft een wat duurdere oplossing. De warmtevraag wordt opgelost door een water water warmtepomp. De gebruikte PVT panelen werken drievoudig: energie opvangen, warmte direct verzamelen (zonneboiler) en warmte opbouwen via een thermische warmte wisseling. Warmtepompen doen hun werk vrijwel automatisch maar behoeven stroom. De (extra) stroombehoefte kan worden opgevangen door het plaatsen van zonnepanelen en eventueel daarnaast ter ondersteuning windenergie In alle situaties blijft meestal een aansluiting op het stroomnet bestaan. Enerzijds als afvoer / opslag medium van teveel opgewekte stroom op een bepaald tijdstip, anderzijds het ophalen van energie wanneer de eigen produktie onvoldoende is.
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
de Energie Transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
W-pomp met PV  W-pomp met PV  W-pomp met PVT  W-pomp met PVT  Individuele stroomproduktie  Individuele stroomproduktie 