ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
E-autoos Aanleg huis aansluiting voor E-auto’s Elke woning heeft soms een parkeerplaats voor de woning, en of parkeert de bewoner(s) op een nabij gelegen parkeerplaatsje. Op deze plaatsen zou een aansluitings mogelijkheid voor een eigen elektrische auto gewenst kunnen zijn. Gedacht wordt aan een aansluiting op de individuele stroom voorziening of op een gemeenschappelijke stroomvoorziening. Nagegaan moet worden wat hier noodzakelijk is en wat hier collectief mogelijk is. Voorbeeld van een aansluiting op de individuele stroom voorziening 1 wandlaadpaal, mode 3, 16a, 11kW, 3 fase verbruiksmeter, installatie, aardlekautomaat Incl BTW rond 2.000 euro V2G (Vehicle-to-grid) Vehicle-to-grid-technologie maakt het mogelijk dat elektrische voertuigen niet alleen in staat zijn om energie van het elektriciteitsnet af te nemen, maar ook om energie aan het elektriciteitsnet terug te leveren. Bovendien wordt het mogelijk om het tijdstip van elektriciteitslevering aan elektrische auto’s te sturen. V2G-technologie maakt het mogelijk dat de batterij van een elektrisch voertuig (tijdelijk) als buffercapaciteit in het netwerk kan functioneren en zo (lokale) piekbelastingen in het netwerk kan opvangen. Deze buffercapaciteit kan enerzijds aangewend worden om stroom naar andere voertuigen te sturen (in het lokale netwerk) die eerder opgeladen moeten zijn; anderzijds kan deze buffercapaciteit benut worden om een overschot aan energie op te slaan als er meer energie wordt opgewekt dan wordt gevraagd (zon overdag, wind ’s nachts) en deze op een later moment wordt terug geleverd. De toepassing van de V2G-technologie maakt het ook mogelijk om nieuwe businessmodellen voor het gebruik van elektrische voertuigen en de hiervoor noodzakelijke energie te ontwikkelen, en de betaalbaarheid van elektrisch vervoer te verbeteren. Hierbij kan men denken aan energie-abonnementen waarbij ook teruglevering aan het netwerk wordt meegenomen en een prijsvoordeel voor de gebruiker kan worden doorberekend
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
de Energie Transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..