ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
E-opslag gemeenschappelijk Gezamenlijke energie opslag per straat, wijk of dorp Om dag en seizoenspieken in de productie van zonne-energie op te kunnen vangen onder eigen beheer, zal moeten worden nagegaan welke technieken nu mogelijk zijn en wat dat kost. Aangenomen wordt dat om hele straten, wijken of het dorp zelfvoorzienend te laten worden op energie gebruik, er eigen produktie en eigen opslag nodig zijn.
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
de Energie Transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..