ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
E-produktie gemeenschappelijk Gezamenlijke energie produktie Een eerste inventarisatie wijst uit dat de mogelijkheden van stroomproduktie door bewoners zelf onvoldoende zal zijn voor de totale, toenemende behoefte aan elektriciteit. De vraag doet zich dan voor: kunnen we gezamenlijk Energie produceren? Een voorlopige brainstorming over deze vraag of wij binnen het werkgebied van de cooperatie Leimuiden Duurzaam ook zelf energie kunnen gaan produceren is positief te beantwoorden. Onderzocht kan worden in hoeverre: 1 op ‘t Spant een zonnedak mogelijk is 2 langs de dijk zonneweiden acceptabel en mogelijk zijn 3 op andere openbare lokaties zonnepanelen plaatsen 4 windmolens leveren stoom maar aar zouden ze acceptabel kunnen staan Hiertoe zou de cooperatie Leimuiden Duurzaam bestuurlijk ingericht moeten worden zodat bewoners er, per project, individueel aan deel kunnen nemen. De overheid verleent hier steun aan bijvoorbeeld met de PostcodeRoosregeling.
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
PostcodeRoosRegeling  PostcodeRoosRegeling 