ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
E-produktie gemeenschappelijk Gezamenlijke energie produktie Een eerste inventarisatie wijst uit dat de mogelijkheden van stroomproduktie door bewoners zelf onvoldoende zal zijn voor de totale, toenemende behoefte aan elektriciteit. De vraag doet zich dan voor: kunnen we gezamenlijk Energie produceren? Een voorlopige brainstorming over deze vraag of wij binnen het werkgebied van de cooperatie Leimuiden Duurzaam ook zelf energie kunnen gaan produceren is positief te beantwoorden. Onderzocht wordt in hoeverre: 1 op ‘t Spant een zonnedak mogelijk is Een eerste orientatie is uitgevoerd. Het dak en wellicht de gevel is geschikt. Werkruimte is ongeveer 2000 m2 2 langs de dijk, achter de sportvelden zijn zonneweiden acceptabel en mogelijk 3 op andere openbare lokaties zonnepanelen plaatsen 4 windmolens leveren stroom maar waar zouden ze acceptabel kunnen staan Hiertoe zou de cooperatie Leimuiden Duurzaam bestuurlijk ingericht moeten worden zodat bewoners er, per project, individueel aan deel kunnen nemen. De overheid verleent hier steun aan bijvoorbeeld met de PostcodeRoosregeling.
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
PostcodeRoosRegeling  PostcodeRoosRegeling 