Wat is het MOOI project? Wat is het MOOI project? Siward Zomer, legt verder uit Siward Zomer, legt verder uit Eerste Local4Local cooperatie die produceert! Eerste Local4Local cooperatie die produceert! Voorbeeld nieuwbouw wijk Hooghkamer in Voorhout, zelfvoorzienende wijk Voorbeeld nieuwbouw wijk Hooghkamer in Voorhout, zelfvoorzienende wijk Samenwerkende Heerenveense Energiecoöperatie Samenwerkende Heerenveense Energiecoöperatie Local4Local presentatie Local4Local presentatie naar het Schoonschip project naar het Schoonschip project Schoonschip uitleg Schoonschip uitleg naar het Loenen project naar het Loenen project naar het Gridflex project naar het Gridflex project
Position paper Local4Local Position paper Local4Local
Andere ontwikkelingen
Andere interessante projecten Ook buiten de wereld van energie cooperaties zijn er interessante ontwikkelingen gaande. Hou jezelf op de hoogte van de áanklikbare projecten.
WAT MOETEN WE OPLOSSEN? WAT MOETEN WE OPLOSSEN?
Waar wordt aan gewerkt…… een lokale Energie Gemeenschap in en rond ons dorp Leimuiden! Energie (terug) levering Dit is de huidige stuatie. De stroom voor de woning/bedrijf wordt geleverd door een stroom leverancier (liefst een cooperatieve als Leimuiden Duurzaam | Om energie) en door de eigen opwek. Teveel eigen opgewekte stroom wordt terug geleverd aan dezelfde energie leverancier. Individueel opgewekte stroom delen Een mogelijke toekomstige situatie is voordeliger. Delen van het individuele overschot van zelf opgewekte stroom van bewoners, bedrijven en instellingen, wordt in eerste instantie met de buren, dorpsbewoners, bedrijven ter plekke gedeeld.. Gezamenlijk opgewekte stroom delen Delen van de gezamenlijk opgewekte stroom wordt met de buren, dorpsbewoners en bedrijven gedeeld. Denk aan Het Spant en het Oase project in Leimuiden! Maar ook aan regionaal of landelijk cooperatieve projecten als de Watergeuzen of het mogelijke project op de Noordzee Ons Nieuwe Stroom. En uiteindelijk het lokaal ontstaan van Een Leimuidense Energie Gemeenschap Zelf de ‘prijs’ bepalen in je eigen leefomgeving door zoveel mogelijk zelf in je dorp stroom op te wekken, te verdelen en eigenlijk net zoveel als je nodig hebt. Op elk moment van de dag of de dag in het jaar. Het einddoel op termijn.is een zo hoog mogelijke zelfvoorziening van stroom en warmte.
Wat is er nationaal in ontwikkeling De Tweede kamer heeft dinsdag 4 juni 2024, met brede steun ingestemd met de nieuwe energiewet. Op 27 maart had Energie Samen,namens de leden (energie cooperaties) voorstellen voor amendementen op de concept-energiewet gepresenteerd om te zorgen dat energiegemeenschappen zo snel mogelijk de ruimte en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om positie in te nemen op de energiemarkt. Dit is gelukt! De Tweede kamer heeft ingestemd met de nieuwe energiewet en het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. Siward Zomer, voorzitter Energie Samen: “Dit is een historisch moment in de Nederlandse energiegeschiedenis en voor alle energiecoöperaties, we bestaan! De nieuwe energiewet betekent een enorme verandering in de marktordening sinds de liberalisering van onze energiemarkt. We bestaan nu juridisch als energiegemeenschappen en hebben een aparte positie en rol gekregen in de energiemarkt, naast andere belangrijke spelers zoals energieleveranciers, producenten en netbeheerders. De boodschap is duidelijk. Er is een nieuwe speler op de markt die gericht is op het bieden van sociale en milieuvoordelen en níet op het maken van winst!”
Wat is local4local? Het nieuwe model energiesysteem waarin de eindgebruiker een eerlijke prijs betaalt voor lokaal opgewekte stroom en warmte: • Lokaal opgewekte elektriciteit wordt lokaal geleverd en gebruikt • Opwek en lokaal verbruik worden zoveel mogelijk op elkaar afgestemd • Stroom en warmte worden gekoppeld via elektrificatie • Lokale opslag van stroom en omzet naar warmte beperkt tijdelijke overschotten en tekorten • (Duur) inkopen van internationale markt alleen als het echt niet anders kan • Burgers, bedrijven, gemeenten en maatschappelijk vastgoed werken samen in een organisatie waar ze allen zeggenschap hebben.

Welkom bij Leimuiden Duurzaam

Om in de komende jaren met de bewoners van Leimuiden op zoek te gaan naar de juiste invulling van de gewenste duurzaamheidsveranderingen, wat betreft energie, maar ook om de groenvoorziening te versterken en waar mogelijk de e- mobiliteit te stimuleren, is het Leimuiden Duurzaam Cooperatief u.a. opgericht. Maar ook VvE’s en bedrijven is gevraagd om hun aandeel in de Energie Transitie ter hand te nemen. Beiden willen wij helpen op de eerste stappen naar een meer duurzame leef en werkomgeving. Ons bureau is elke werkdag in de week bereikbaar telefoon: 0172 50 7176 of email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl Advies aan huis Wil je met een buurtbegeleider over mogelijkheden bij jou aan de keukentafel praten? Samen een woondossier invullen, isolatie mogelijkheden bespreken, maatregelen begroten en een plan opstellen. Of gedachten wisselen over het vervangen van de CV-ketel? Of de aanschaf van een warmtepomp of infraRood verwarming overwegen? Of de warmte afgifte verbeteren met vloerverwarming of radiator ventilatoren? Of de aanschaf van zonnepanelen? Vertel het ons en we maken een afspraak. Buurtbegeleiding wat is dat? In 2020 zijn een aantal buurtbegeleiders opgeleid, specifiek in de energietransitie problemathiek en hebben in hun direkte buurtje de eerste bewoners gesteund in het zoeken naar kleine energie besparende maatregelen en isolatie maatregelen. Een enkele bewoner ging reeds een stap verder en wilde eigen energie gaan produceren of dacht na over zijn of haar aanpak van een andere vorm van warmte voorziening. Buurtbegeleiders ondersteunen bewoners hierbij zoveel mogelijk. Lokaal opgewekte energie gebruiken Samen met tientallen andere lokale energie coöperaties vormen wij het groenste energiecollectief van Nederland: om | nieuwe energie. Door onze krachten te bundelen kunnen we als collectief 100% duurzame en lokale energie leveren in ons eigen dorp. Dat maakt dat we als collectief al 6 keer zijn uitgeroepen tot meest duurzame energieleverancier van Nederland. Samen zijn we om.
jouw persoonlijk kosten plaatje jouw persoonlijk kosten plaatje
Infocentrum Iedere bewoner, huurder of woningeigenaar, VvE-bestuurder of leidinggevende van een bedrijf in Leimuiden kan binnenlopen in ons Infocentrum aan de Acacialaan / Larikslaan 50 vanaf 16.00 uur. Voorlopig elke dinsdagmiddag van 16.00 tot 19.00 uur. Maar ook op afspraak! Bel even met het secretariaat 0172 50 7176. Kom langs en laat je voorlichten! Uitleg over mogelijke kleine gas en stroom besparingen die mogelijk zijn. Informatie over vormen van isolatie, wat het kan opbrengen aan energie besparing. Ook geven we graag advies over andere warmte produktie vormen zoals InfraRood. Of een warmtepomp in plaats van de CV. Hierbij geven we graag aan welk warmte afgifte systeem (radiator, vloerverwarming en zo) goed kunnen samenwerken met welke warmtebron. Zelf stroom opwekken is meestal lonend. Samen stroom opwekken geeft een woning eigenaar de mogelijkheid om stroom op te wekken op een andere plaats.. Samen energie beheren is een gemeenschappelijk doel: Leimuiden op den duur energie neutraal.