ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
E-produktie gemeenschappelijk Gezamenlijke energie produktie Een eerste inventarisatie wijst uit dat de mogelijkheden van stroomproduktie door bewoners zelf uiteindelijk toch onvoldoende zal zijn voor de totale, toenemende behoefte aan elektriciteit. De vraag doet zich dan voor: kunnen we gezamenlijk Energie produceren binnen het werkgebied van Leimuiden Duurzaam? Binnen het werkgebied van de cooperatie Leimuiden Duurzaam kan zeker wel gemeenschappelijk energie worden geproduceerd. Er lijken twee aanpakken mogelijk: met zonnepanelen op grote daken en met windmolens (groot en klein). Zon op Leimuiden legt zonnepanelen op grote daken in Leimuiden. Dat doen we samen. We kopen de zonnepanelen samen en delen de opbrengst. Zo helpen we concreet de CO 2 uitstoot te verminderen. 4 windmolens leveren voldoende stroom voor Leimuiden maar waar zouden ze acceptabel kunnen staan? Hiertoe zou de cooperatie Leimuiden Duurzaam bestuurlijk ingericht moeten worden zodat bewoners er, per project, individueel aan deel kunnen nemen. De overheid verleent hier steun aan bijvoorbeeld met de PostcodeRoosregeling.
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
de Energie Transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
PostcodeRoosRegeling  PostcodeRoosRegeling  Zon op Leimuiden  Zon op Leimuiden 