ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
Werkprogramma Leimuiden Duurzaam De tweede Dorpsbijeenkomst Een tweede Dorpsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 29 januari 2020. Wederom in het Keijzer Partycentrum, 20.00 uur. De werkagenda luidde: Buurtbegeleiders aan het woord, Kleine dingen helpen energie sparen en Isolatie, wat er bij komt kijken. En volgende Dorpsbijeenkomsten Het presenteren van de mogelijkheden tot energie-verandering In daarna volgende informatieve bijeenkomsten zullen naast bekende en beproefde oplossingen, ook mogelijk onbekende oplossingen, om op een andere wijze aan de warmte-vraag (verwarming, douche-water, koken) te voldoen, worden gepresenteerd. Bij gebleken belangstelling zal gezocht worden naar de beste leveranciers voor de individuele oplossingen (bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen). Voor wijk of dorpse oplossingen kunnen plannen worden ontwikkeld (bijvoorbeeld energie-opslag, energie- produktie zoals zonneweiden, daken, windmolens en mogelijke andere vernieuwende oplossingen). Eerdere Dorpsbijeenkomsten In een eerste Dorpsbijeenkomst op 25 september 2019, in het Keijzer Partycentrum, 20.00 uur, is uitgelegd wat de bedoeling is en werd gezocht naar ‘voor-trekkers’ van een wijk. Deze voortrekkers, Buurtbegeleiders genoemd, kunnen een opleiding krijgen en kunnen in hun eigen woonbuurt, Buurtbegeleider worden. Een vijftal bewoners meldde zich voor de rol van Buurtbegeleider. Op de Dorpsraad ALV van 24 november 2019 werd er nog eens een oproep gedaan om Buurtbegeleider te worden. Wederom met een positief gevolg. Dit had tot gevolg dat in november een eerste opleiding kan starten met zeven Buurtbegeleiders. Een goede start van de werkzaamheden lijkt hiermede dorpsbreed mogelijk. Het bepalen van de beginsituatie In november december 2019 en januari 2020 volgden de Buurtbegeleiders een basistraining om aan de werkzaamheden te kunnen beginnen. Zij bekwamen zich in het gebruik van het Hoomdossier, leren of herkennen nog wat basiskennis en zijn zo voorbereid om op pad te gaan. In het nieuwe jaar 2020 gaan ze hun eerste gesprekken voeren met de bewoners in hun buurt. Per straat, rond zijn eigen woning, start een Buurtbegeleider zijn gesprekken met de bewoners. Eerst vraagt hij/zij de bewoner wanneer het schikt om de werkzaamheden, allereerst het Zelfonderzoek, te beginnen. Deze tafelgesprekken dienen er voor om de bewoners van de wijk, per huis uit te vragen naar de huidige situatie, en dit met de bewoners vast te leggen in het Hoomdossier (een ict gereedschap dat vastlegging van de situatie per locatie mogelijk maakt en onderhoudbaar is door de huiseigenaar zelf). Aansluitend wordt gesproken over mogelijke aanpassingen en worden deze mogelijke veranderingen eveneens genoteerd. U kunt het ook zelf alleen doen! Gezamenlijk isolatie werkzaamheden realiseren Aangenomen mag worden op basis van ervaringen elders, dat isolerende werkzaamheden wezenlijk kunnen bijdragen aan het verminderen van het energie-gebruik en dus een individuele kosten besparing per huiseigenaar / bewoner kan op leveren. Gemeenschappelijke inkoop per wijk / straat zal een extra besparing mogelijk maken. Sinds kort is ook subsidie mogelijk. Bij gebleken belangstelling zal gezocht worden naar de beste leveranciers voor de individuele oplossingen (bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen). Voor wijk of dorpse oplossingen kunnen plannen worden ontwikkeld (bijvoorbeeld energie-opslag, energie- produktie zoals zonneweiden, daken, windmolens en mogelijke andere vernieuwende oplossingen).
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
de Energie Transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
Wat is het HOOMdossier  Wat is het HOOMdossier  Toegang tot het HOOMdossier  Toegang tot het HOOMdossier  Presentatie 25 september bijeenkomst  Presentatie 25 september bijeenkomst  presentatie 24 november Dorpsraad      presentatie 24 november Dorpsraad      Nieuwsbrieven  Nieuwsbrieven 