ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
Ledenwerving Aan alle belangstellenden U wordt uitgenodigd om lid te worden van de Leimuiden Duurzaam Coöperatie u.a. Het jaarabonnement bedraagt 24 euro (2 euro per maand) inclusief BTW. Start ingang abonnement na ontvangst betaling bijdrage . Doel van de Coöperatie o.a. het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte energie in het dorp Leimuiden en het bevorderen en/of realiseren van energiebesparing. Op deze wijze willen wij een coöperatieve dorpssamenleving realiseren. Wat krijg je ervoor: Informatie via website, Nieuwsbrief, gratis gebruik Hoomdossier, steuntje van Buurbegeleider in de individuele reis Energie Transitie, deelname mogelijk aan groepsinkopen als bijvoorbeeld isolatie, zonnepanelen, etc., deelname mogelijk aan gezamenlijke projecten zoals Het Spant zonnedak, investeringsproject (koop van een participatie) met rendement van 4-6 % en het recht om te kunnen meebeslissen over bestemming opbrengsten van een project. Premie: lid voor 36 maanden (3 jaar) dan recht op een gratis infrarood inspectie van de eigen woning door Buurtbegeleider met warmtecamera van Leimuiden Duurzaam Wie kunnen lid worden? Natuurlijke personen, rechtspersonen en maatschappen en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, hierna aan te duiden als "personenvennootschappen", die een onderneming in standhouden op hetzelfde gebied als de coöperatie, die woonachtig casu quo (mede) gevestigd zijn in het dorp Leimuiden. Statuten van de coöperatie zijn in te zien via het secretariaat. Wilt u lid worden, laat het ons weten met behulp van een email aan ons secretariaat. Vermeldt: Voornaam Achternaam Email adres Huisadres straat nummer Ons emailadres is: leimuidenduurzaam@gmail.com
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
de Energie Transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..