ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
‘nul op de trafo’ Alle huishoudens die zich achter een transformator bevinden, zouden als een zakelijke klant beschouwd kunnen worden. Het voordeel is dan dat alle wijkbewoners samen, worden gezien als grootverbruiker. Installeren zij een “smart grid” dan ontstaan er mogelijkheden op het beheer van de gezamenlijke energie produktie en afname verrekening. Een onderlinge tarifering en gezamenlijke afrekening met de wijk energie leverancier is dan mogelijk. Gezamenlijk kunnen de wijkbewoners streven naar een “Nul op de wijktransfomator” en zo helpen de belasting van het energienet in balans te houden. Uiteraard onder een voordeliger prijsconditie voor elke bewoner. Een Energie Transitie visie voor Meerewijck I Leimuiden Duurzaam is begonnen aan een onderzoek met bewoners van de Meerewijck I woning cooperatie naar de mogelijkheden om te komen tot ‘nul op de trafo’ voor deze wijk. Wellicht als voorbeeld voor andere wijken in Leimuiden.
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
de Energie Transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
Het proefproject Gridflex Heeten  Het proefproject Gridflex Heeten  Een Energie Transitie visie voor de Meerewijck I  Een Energie Transitie visie voor de Meerewijck I 