ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
Smart grid Wat is een ‘smart grid’ Een smart grid is een elektriciteitssysteem dat de vraag naar elektriciteit beïnvloedt aan de hand van het momentane aanbod. Het conventionele elektriciteitsnet, dat nauwelijks opslagmogelijkheden kent, is vraaggestuurd en is hiërarchisch opgebouwd, aan de top staat de elektriciteitsproductie die gestuurd wordt door het momentane verbruik. Duurzame energie wordt veelal opgewekt door externe omstandigheden als zon en wind: de productie vindt plaats onafhankelijk van de vraag. Door de vraag te sturen met een ‘smart grid’ kan deze beter op het momentane aanbod afgestemd worden. Het smart grid kan daarvoor gebruikmaken van informatie, tweerichtingsverkeer, communicatietechnologieën en computerintelligentie. Verschuiving naar consument als producent Steeds meer mensen produceren zelf energie. Dit betekent dat de consument niet alleen meer een ontvanger is van energie, maar de energie ook zelf aanlevert. Smart Grids moeten ook deze ontwikkeling op kunnen vangen. Wat moet er gebeuren om de smart grids aan te kunnen leggen? Voor het installeren van smart grids hoeft niets te worden verbouwd. Stroomkabels en gasleidingen hoeven niet te worden vervangen. Voor de aanleg kan gebruik worden gemaakt van het glasvezelnet of van een WiFi verbinding. Smart grids voor meerrichtingsverkeer Er wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van slimme netwerken. De slimme netwerken moeten tweerichtingsverkeer tussen producenten en gebruikers toestaan en tussen gebruikers onderling. De verwachting is dat in de toekomst meer geschoven zal worden met het energiegebruik ter voorkoming van ‘energiefiles’.
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
de Energie Transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
Wat is een smart grid  Wat is een smart grid 