ACHTERGROND
E
en aantal bewoners studeren gezamenlijk, sinds juli 2018 op
Werkwijze Cooperatie Leimuiden Duurzaam De overheid wil dat er gezocht wordt naar een lager energie gebruik en ook naar andere vormen van ener- giegebruik. Het gebruik van gas wil zij volledig ontmoedigen. Voor deze energie-transitie komen stimulerings- gelden ter beschikking voor de bewoners en gelden om gemeenschappelijke, vernieuwende energie-productie via cooperaties van bewoners te laten opzoeken en realiseren. Opbrengsten kunnen ten goede van de bewoners zelf of door bewoners te bepalen doelen komen. Het initiatief Leimuiden Duurzaam herkent op dit moment de volgende werkgebieden: 0 Het vinden van buurtbegeleiders, energie coaches of energie ambassadeurs Zonder de inzet van diverse bewoners van Leimuiden gaat het initiatief niet lukken. Er zijn altijd ‘early- adapters’ die al kennis hebben verzameld. Wellicht willen zij die delen met andere bewoners in hun wijk. Of het onderwerp trekt u aan en na een opleiding van zo’n 4 halve werkdag durft u een buurtbegeleidings- rol wel aan. Ook kunt u vanuit uw werk kennis hebben en wilt u die kennis met medebewoners delen. Laat het weten… hoe meer begeleiders hoe meer bewoners we kunnen bereiken in de komende jaren. 1 Het vastleggen vande nul-situatie van elke woning Om na te kunnen gaan of bepaalde uitgevoerde maatregelen ook opleveren wat voorspeld wordt, is het verstandig de uitgangspositie van een woning vast te leggen. Verschil maakt het of sprake is van hoekwo- ning, tussenwoning of een vrijstaande woning. De omvang, het aantal verdiepingen etc. maakt veel uit bij het bespreken van de huidige kosten van gas en elektriciteit en bepalen welke alternatieven en hun kosten er zijn. 2 Zijn er maatregelen uit te voeren om direct energie te besparen Hier onder vallen kleine besparende maatregelen in het gebruik van energie, het nagaan wat de kwaliteit van de ‘isolatie’ van de woning is. 3 Wat moet er gebeuren om van van het gas afte gaan voor deze woning Hier wordt binnen de duurzaamheidswereld verstaan het oplossen van de warmte vraag zonder aardgas te gebruiken. De doelstelling van de overheid in 2050. 4 Wat moet er gebeuren om nul op de meter te krijgen De bedoeling is dan individueel zoveel energie, bijvoorbeeld m.b.v. zonnepanelen op te wekken, dat aan het einde van het jaar de elektriciteits rekening ‘nul’ is. 5 Is nog meer energie zelf te produceren en is plus op de metermogelijk, waarom niet als het kan… 6 Energie opslag Wat komt er kijken voor een individuele woning om de dagelijkse schommelingen in verbruik en eigen en- ergie produktie ‘op te slaan’ of dat eventueel gemeenschappelijk opslaan verstandiger is. 7 Is het gemeenschappelijk ‘energie producerenmogelijk? Zonneweide, windmolen, grondwarmte, waterwarmte.. 8 Nagaan of ‘e-mobility’ voorzieningen renderent kunnen zijn, deelauto’s, rondrijdende buurtauto’s.. Een werkprogramma is opgesteld en in uitvoering genomen. Wie zijn momenteel de organisatoren? Hoe bereikt u ons? Is dit wat we uiteindelijk willen bereiken?
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
Een mogelijk verre toekomst?  Een mogelijk verre toekomst? 
met een warmte-transitie voor bewoners, door bewoners…….
Op weg naar een groene toekomst…..
Werkprogramma  Werkprogramma  Secretariaat  Secretariaat  Organisatie  Organisatie 