Telefoon Bel ons: 0172 50 7176 Email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
voor bewoners door bewoners
WIND rond LEIMUIDEN Op dit moment wordt aanleg van windmolens niet toegestaan door de provincie Zuid-Holland. Wel zijn er mogelijkheden NO van de dorpskern. Dit is gemeld aan het RES overleg Holland Rijnland. Wat kan een Windmolen opbrengen voor Leimuiden Het model is eenvoudig. Bewoners investeren in coöperatief verband in een wind- of zonnepark, ontvangen een eerlijk rendement op hun inleg en hebben daarnaast voordeel van de investeringen in de omgeving met de gelden die jaarlijks een omgevingsfonds instromen. Zo zijn glasvezelnetten, buurthuizen, voetbalclubs en scholen gefinancierd, en kunnen wijken worden verduurzaamd. Wat leveren windparken op voor de omgeving? Dit blijkt toch al snel over een ordegrootte van 100.000-150.00 euro per windturbine te gaan.