Telefoon Bel ons: 0172 50 7176 Email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
Meerewijck 62 2451 XD Leimuiden
voor bewoners door bewoners
Zon op Leimuiden legt zonnepanelen op grote daken in Leimuiden. Dat doen we samen. We kopen de zonnepanelen samen en delen de opbrengst. Zo helpen we concreet de CO2 uitstoot te verminderen. Zon op Leimuiden is een onderdeel van Leimuiden Duurzaam de lokale coöperatie – dus zonder winstoogmerk – van en voor inwoners van het dorp Leimuiden. Meedoen is goed voor Leimuiden, goed voor je portemonnee en goed voor de wereld. Wie wil dat nou niet? Zo maken we samen stap voor stap Leimuiden energieneutraal. Investeer mee in een zonnedak Koop één of meer zonnecertificaten. Eén certificaat geeft circa 250 kWh zonnestroom per jaar en kost eenmalig tussen € 300 en € 325. Het exacte bedrag wordt per specifiek dak bepaald.
Zon op Leimuiden
Spelregels Er zijn een paar spelregels. De belangrijkste: je woont in de buurt! Alle spelregels op een rij: Je investeert minimaal in een certificaat en maximaal in je eigen verbruik Je woont binnen het postcodegebied van het zonnedak Je energieleverancier ondersteunt de regeling Je woont in een koop- of huurwoning met een eigen elektriciteitsaansluiting Je doet in principe voor 15 jaar mee Je bent lid van de cooperatie Leimuiden Duurzaam Je hebt een bedrijf? Dan is er een extra spelregel Verlaag je energierekening en deel in de stroomverkoop Je verdient je investering in 7-8 jaar terug. Hoe kan dat? Je betaalt geen energiebelasting over je eigen zonnestroom en je deelt in de opbrengst van de verkoop van zonnestroom. Investeer mee in een zonnedak De coöperatie maakt afspraken met een pandeigenaar om panelen te leggen op het dak. Als deelnemer koopt jij één of meer certificaten. Eén certificaat geeft je het recht op de opbrengst van een deel van de zonnestroom van een zonnedak. Koop je méér certificaten dan heb je recht op een groter deel van de opbrengst. Een certificaat levert gemiddeld 250 kWh per jaar. Jij verdient je investering op twee manieren terug: via de energierekening en uit de stroomverkoop. Een certificaat kost in principe €300 tot €325. Als de prijs definitief is voor een project, bepaal jij of je definitief meedoet en met hoeveel certificaten. Per project wordt er een prospectus geschreven. Meedoen met Zon op Leimuiden is eenvoudig. Je wordt lid van de coöperatie Leimuiden Duurzaam en wij regelen het voor je. Wil je weten wat er achter de schermen gebeurt? Lees dan hier verder. Er komt best wat bij kijken. Goed om te weten. Let op: Je koopt een certificaat, geen zonnepaneel Je kunt bij Zon op Leimuiden certificaten kopen, geen zonnepanelen. Als je zelf een zonnepaneel op je dak legt, krijg je te maken met bijvoorbeeld aanlegkosten en onderhoud. Dit werk doet de coöperatie allemaal voor je. Een certificaat leg je weliswaar niet op je dak, toch heb je dezelfde voordelen als bij een zonnepaneel: goedkope stroom, die je zelf opwekt. Een verschil is dat het zonnepaneel nu niet van jou is, het is van ons allemaal. De opbrengst is natuurlijk wel voor jou. Kosten De kosten van een certificaat bepalen we voor elk dak opnieuw: het zijn alle kosten van de aanschaf en installatie, gedeeld door het aantal certificaten. We streven naar een vaste prijs van €300 tot €325 per certificaat afhankelijk van het type project. We kiezen het aantal certificaten zo dat één certificaat gemiddeld 250 kWh per jaar oplevert. Bij eerdere zonneprojecten was 250 kWh ongeveer zoveel als één zonnepaneel per jaar opwekt. Tegenwoordig is dat niet meer zo omdat veel nieuwe zonnepanelen meer dan 250 kWh per jaar leveren. Opbrengst Met de aanschaf van certificaten verkrijg je de opbrengst voor jouw aandeel van de zonnestroom van de zonnepanelen op het collectieve dak. Het betekent dat de stroomopbrengst gelijk wordt verdeeld over de certificaten. Voor elk certificaat krijg je volgens die berekening korting op je energiebelasting én de inkomsten uit de stroomverkoop. De Postcode regeling De ‘postcoderoosregeling’ heet formeel de Regeling Verlaagd Tarief voor Collectieve Opwek. De postcoderoos is een gebied met een viercijferige postcode in het midden en de aangrenzende viercijferige postcodes. Het fiscale voordeel geldt alleen voor deelnemers die binnen dezelfde roos wonen als het zonnedak waarop hun panelen liggen. Achtergronden postcoderoosregeling Deze landelijke regeling is in januari 2014 van kracht geworden en wordt inmiddels op meer dan 100 locaties in Nederland toegepast. De regering wil met deze regeling de lokale duurzame opwekking van elektriciteit stimuleren. Tot nu toe konden alleen burgers en kleinere bedrijven, die op eigen terrein of dak duurzame elektriciteit kunnen opwekken, gebruik maken een verlaging van de energiebelasting (met de zogenoemde salderingsregeling). Met deze Regeling Verlaagd Tarief voor collectieve opwek is de verlaging van de energiebelasting ook mogelijk gemaakt voor burgers en kleinere bedrijven die op een gezamenlijk dak of terrein zonne-energie willen opwekken. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een zonne-installatie en die in de zogenaamde postcoderoos van deze productie-installatie wonen. De deelnemers moeten lid zijn van een coöperatie die de zonne- installatie voor eigen rekening en risico exploiteert. De verlaging wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de deelnemers. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom. Leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren komen in aanmerking voor een belastingkorting. De belastingkorting geldt voor de eerste schijf voor elektriciteit, tot het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. De belastingkorting wordt toegepast voor een periode van (minimaal) 15 jaar nadat de Belastingdienst onze aanvraag voor de verlaging heeft goedgekeurd. Daarmee is de toepassing voor 15 jaar gegarandeerd. Als de regeling na 15 jaar nog steeds geldt, loopt de belastingkorting langer door. In juni 2018 heeft minister Wiebes aangegeven de postcoderegeling in 2020 te willen wijzigen. Zon op Leimuiden houdt de ontwikkelingen goed voor je in de gaten. Vanaf 31 maart 2021 wordt de postcoderegeling vervangen door een subsidie regeling. Wat je moet weten van je energieleverancier Je koopt je stroom en gas nu in bij een bepaalde energieleverancier, bijvoorbeeld Nuon, Essent, Eneco of Greenchoice. Wil je gebruik kunnen maken van de postcoderoosregeling dan moet deze energieleverancier de regeling ondersteunen. Deze moet de belastingkorting verrekenen via de energierekening. Dat doet nog niet elke leverancier. Als je energieleverancier de regeling niet steunt en je wilt wel meedoen, dan kun je overstappen naar een andere energieleverancier. Zolang je bij je huidige leverancier zit, ontvang je alleen de opbrengst uit de stroom en krijg je niet de energiebelasting terug. Als dat zo blijft verdien je je inleg maar gedeeltelijk terug. Via de koepelvereniging Zon op Nederland hebben we afspraken gemaakt met Eneco, Engie, Greenchoice, OM (DE unie), NUON en Qurrent. Met hen ben je verzekerd van een goede afhandeling. Met Eneco, Engie, Greenchoice, OM (DE unie) en Qurrent hebben we daarnaast een gunstig tarief bedongen voor de aankoop van aardgas én voor het deel van je energieverbruik dat nog niet is gedekt met zonnestroom. Voor elke nieuwe klant krijgt de coöperatie een bonusbedrag waar alle leden van profiteren. Als collectief staan we daarmee sterker. Er zijn nog verschillende andere energieleveranciers die de postcoderoosregeling (zeggen te) ondersteunen. Dit zijn de leveranciers met één ster op de lijst van Zon op Nederland. Bij deze leverancier moet je als lid zelf regelen dat je de belastingkorting verrekend krijgt. We kunnen je er wel bij helpen. Net als bij Eneco en NUON is het wel jammer dat de coöperatie de extra bonus mist. Drie sterren: de energiebelasting wordt voor je verrekend én de coöperatie krijgt het bonusbedrag. Twee sterren: de energiebelasting wordt voor je verrekend, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag. Een ster: de energieleverancier zegt dat je de energiebelasting zelf kunt berekenen, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag. Geen sterren: je krijgt geen energiebelasting terug, de coöperatie krijgt geen bonusbedrag. Wat verstandig is Het is verstandig jaarlijks niet méér zonnestroom op te wekken dan je thuis verbruikt, tot een maximum van 10.000 kWh per jaar. Het totale aantal certificaten dat je kunt aankopen is dus begrensd. Je mag meer certificaten kopen maar dan kom je voor dat deel niet in aanmerking voor de belastingkorting. Dat is jammer want dan duurt het langer voor je de investering terugverdient. Ons advies is om certificaten te kopen voor maximaal 80% van je jaarlijkse verbruik. Als je zuiniger met energie omgaat of als de zon in een jaar extra schijnt dan kom je er in ieder geval niet overheen! Hoe stel je dat vast? Ga na hoeveel stroom je jaarlijks verbruikt. Dit vind je terug op de jaarrekening van je energieleverancier. Heb je die niet bij de hand, vraag het dan na bij je energieleverancier. Een gemiddeld huishouden met gasverwarming gebruikt ongeveer 3.500 kWh per jaar. Ben je heel energiezuinig dan kan dit lager zijn. Kook je elektrisch, heb je een elektrische auto of heb je een warmtepomp in huis dan is het vaak hoger. Vuistregel is dat je inschrijft voor 80% van je eigen elektriciteitsverbruik. Verbruik je meer dan 10.000 kWh , schrijf dan in voor maximaal 10.000 kWh. Wek je al een deel van je energie zelf op? Gebruik dan je netto-stroomverbruik om je maximumaandeel te bepalen. Overigens: de meest duurzame energie is natuurlijk de energie die je niet gebruikt. Nog mooier dan zonnecertificaten aanschaffen is dus onderzoeken of je eerst op je energiegebruik kunt besparen! Rekenvoorbeelden Een certificaat levert gemiddeld 250 kWh per jaar op. Een buurtbewoner verbruikt jaarlijks 3.500 kWh en wil deelnemen in de buurtzonnecentrale. Om 80% van het eigen verbruik opwekken, dus 2.600 kWh per jaar schrijft zij voor ongeveer voor 10-11 certificaten in. Een andere buurtbewoner verbruikt meer dan 10.000 kWh per jaar. Hij kan niet zijn hele verbruik dekken via de buurtzonnecentrale. Hij schrijft in voor het maximum van 40 certificaten. Een derde buurtbewoner heeft 4 zonnepanelen op haar eigen dak. Ze verbruikt 3.500 kWh, en wekt zelf 1000 kWh op. Haar netto-verbruik is dus 2.500 kWh. 80% daarvan is 2000 kWh. Ze schrijft zich in voor 8 certificaten. Bedrijven Bedrijven kunnen ook meedoen. In principe gelden dezelfde voorwaarden: je bent gevestigd binnen de postcoderoos, bent een kleinverbruiker, de energieleverancier steunt de regeling en je koopt niet meer certificaten dan je zelf nodig hebt met een maximum tot 10.000 kWh per jaar. Er geldt voor bedrijven een aanvullende eis: je koopt niet meer dan 20% van alle certificaten per zonnedak. Deze extra wettelijke regel heeft als doel om de zonnedaken van en voor zoveel mogelijk bewoners beschikbaar te maken. Uiteraard kun je, net als bewoners, ook aan meerdere daken meedoen. Dan geldt per dak het maximum van 20% en voor al je certificaten bij elkaar het maximum van 10.000 kWh. Voorbeeld 1: Op een zonnedak waar 100 certificaten voor zijn, kan je met je bedrijf dus voor maximaal 20 certificaten inschrijven (20%). Voorbeeld 2: Op een zonnedak waar 500 certificaten voor zijn, die 250 kWh per certificaat leveren, kan je met je bedrijf maximaal 40 certificaten aanschaffen, net als bewoners. 20% is weliswaar meer (100 certificaten) maar bij 40 certificaten heb je het voor iedereen geldende maximum van 10.000 kWh al bereikt.