COMFORT

stiller

VOORDEEL

lagere jaarkosten vervoer

DUURZAAM

minder CO2
Telefoon Bel ons: 0172 50 7176 Email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
voor bewoners door bewoners

Mobiliteit

Wat is de mobiliteit toekomst rond om ons heen? Wandelen in meer groen, dorpsvervoer met kleine deelauto’s. elektrische steps, elektrische fietsen, een trambaan van Schiphol tot Alphen aan den Rijn, enzo …. Als je met ons mee wil denken laat het weten. Samen kunnen we dan de goede kanten van deze vernieuwingen op comfort, milieu en prijs, stimuleren..
DORPSVERVOER Wat vindt u van deze ‘boodschappen’ auto? In elke buurt zo’n klein ding om in de regio ‘boodschappen’ te doen. De SQUAD – Solar City car Een twee-zitter ‘dorps karretje’ die zich zelf oplaad met zonne-energie. Een Nederlandse innovatie. Ontworpen om ‘solar-powered’vervoer mogelijk te makenvoor iedereen, geen rijbewijs nodig. Haakt in op de wens om het dagelijkse leven in dorp en stad in de nabije toekomst te voorzien van, elektrisch aangedreven vervoermiddelen. Inzetbaar als deel of huur auto, geen eigen auto meer maar vervoer naar behoefte. Zelfrijdend rondrij busje Heeft u nog minder haast maar wilt u wel naar het Dorpsplein, kruidenier, supermarkt of zo, dan zou een rondrijdend buurtbusje handig zijn. Regelmatig rondrijdend, lage instapprijs, plezierig hoor! Deelauto’s Heeft u door dat ‘thuiswerken’ begrepen dat er wel heel wat auto’s voor de deur staan. Zou een deelauto een oplossing kunnen zijn? U kunt er net zover meerijden als u wilt, wel elektrisch en u betaald per verreden kilometer. Zo spaar je op je eigen mobiliteit zonder iets aan ‘comfort’ te missen. Iets voor uw straat? Laat het ons weten. Laadpalen Elke woning heeft soms een parkeerplaats voor de woning maar in veel gevallen wordt geparkeerd door de bewoner(s) op een nabij gelegen parkeerplaatsje. Op deze plaatsen zou een aansluit-mogelijkheid moeten zijn voor de eigen elektrische auto. Liefst aangesloten op een gemeenschappelijke stroomvoorziening vanuit de dorpscooperatie Leimuiden Duurzaam. Nagegaan moet worden wat hier noodzakelijk is en wat hier collectief mogelijk is. Parkeer zonnedaken Op de parkeerplaatsen zonnedaken aanleggen door Leimuiden Duurzaam verzekert de bewoner van een goed geprijsd aanbod van energie. Bent u lid van de cooperatie dan zou het uw eigen stroom participatie deel kunnen zijn. Een lokale energie ‘ buffering’ Het ‘nadeel’ van het opwekken van energie bijvoorbeeld met zonne parkeerdaken is dat de energie gemaakt’ wordt op een ander moment dan dat het meestal ‘nodig’ is. Tijdelijke opslag biedt hier uitkomst. V2G (Vehicle-to-grid) Vehicle-to-grid-technologie maakt het mogelijk dat elektrische voertuigen niet alleen in staat zijn om energie van het elektriciteitsnet af te nemen, maar ook om energie aan het elektriciteitsnet terug te leveren. Bovendien wordt het mogelijk om het tijdstip van elektriciteitslevering aan elektrische auto’s te sturen. V2G-technologie maakt het mogelijk dat de batterij van een elektrisch voertuig (tijdelijk) als buffercapaciteit in het netwerk kan functioneren en zo (lokale) piekbelastingen in het netwerk kan opvangen. Deze buffercapaciteit kan enerzijds aangewend worden om stroom naar andere voertuigen te sturen (in het lokale netwerk) die eerder opgeladen moeten zijn; anderzijds kan deze buffercapaciteit benut worden om een overschot aan energie op te slaan als er meer energie wordt opgewekt dan wordt gevraagd (zon overdag, wind ’s nachts) en deze op een later moment wordt terug geleverd. De toepassing van de V2G-technologie maakt het ook mogelijk om nieuwe businessmodellen voor het gebruik van elektrische voertuigen en de hiervoor noodzakelijke energie te ontwikkelen, en de betaalbaarheid van elektrisch vervoer te verbeteren. Hierbij kan men denken aan energie- abonnementen waarbij ook teruglevering aan het netwerk wordt meegenomen en een prijsvoordeel voor de gebruiker kan worden doorberekend Een smart grid voor de verrekening

COMFORT

stiller

VOORDEEL

lagere jaarkosten vervoer

DUURZAAM

minder CO2
Wat is de mobliteits toekomst rond om ons heen? Wandelen in meer groen, dorpsvervoer met kleine deelauto’s. elektrische steps, elektrische fietsen, trambaan van Schiphol tot Alphen aan den Rijn? Als u het weet dan komt u de goede kanten van deze vernieuwingen op comfort en prijs, ons helpen realiseren.
DORPSVERVOER Wat vindt u van deze ‘boodschappen’ auto? In elke buurt zo’n klein ding om in de regio ‘boodschappen’ te doen. Geen eigen aanschaf, u huurt naar gebruik. De Citroën Ami – 100% ëlectric haakt in op het dagelijkse leven in dorp en stad in de nabije toekomst, vervoer elektrisch aangedreven, geen eigen auto’s maar vervoer naar behoefte. Citroën komt met een disruptieve strategie door een elektrische mobiliteitsoplossing aan te bieden tegen ongekende prijzen ( 7.000 euro! aanschaf).
Zelfrijdend rondrij busje Heeft u nog minder haast maar wilt u wel naar het Dorpsplein, kruidenier, supermarkt of zo, dan zou een rondrijdend buurtbusje handig zijn. Regelmatig rondrijdend, lage instapprijs, plezierig hoor!
Deelauto’s Heeft u door dat ‘thuiswerken’ begrepen dat er wel heel wat auto’s voor de deur staan. Zou een deelauto een oplossing kunnen zijn? U kunt er net zover meerijden als u wilt, wel elektrisch en u betaald per verreden kilometer. Zo spaar je op je eigen mobiliteit zonder iets aan ‘comfort’ te missen.
Laadpalen Elke woning heeft soms een parkeerplaats voor de woning maar in veel gevallen wordt geparkeerd door de bewoner(s) op een nabij gelegen parkeerplaatsje. Op deze plaatsen zou een aansluit-mogelijkheid moeten zijn voor de eigen elektrische auto. Liefst aangesloten op een gemeenschappelijke stroomvoorziening vanuit de dorpscooperatie Leimuiden Duurzaam. Nagegaan moet worden wat hier noodzakelijk is en wat hier collectief mogelijk is.
Parkeerdaken Op de parkeerplaatsen zonnedaken aanleggen door Leimuiden Duurzaam verzekert de bewoner van een goed geprijsd aanbod van energie. Bent u lid van de cooperatie dan zou het uw eigen stroom participatie deel kunnen zijn.
Een lokale energie ‘ buffering’ Het ‘nadeel’ van het opwekken van energie bijvoorbeeld met zonne parkeerdaken is dat de energie gemaakt’ wordt op een ander moment dan dat het meestal ‘nodig’ is. Tijdelijke opslag biedt hier uitkomst.
V2G (Vehicle-to-grid) Vehicle-to-grid-technologie maakt het mogelijk dat elektrische voertuigen niet alleen in staat zijn om energie van het elektriciteitsnet af te nemen, maar ook om energie aan het elektriciteitsnet terug te leveren. Bovendien wordt het mogelijk om het tijdstip van elektriciteitslevering aan elektrische auto’s te sturen. V2G-technologie maakt het mogelijk dat de batterij van een elektrisch voertuig (tijdelijk) als buffercapaciteit in het netwerk kan functioneren en zo (lokale) piekbelastingen in het netwerk kan opvangen. Deze buffercapaciteit kan enerzijds aangewend worden om stroom naar andere voertuigen te sturen (in het lokale netwerk) die eerder opgeladen moeten zijn; anderzijds kan deze buffercapaciteit benut worden om een overschot aan energie op te slaan als er meer energie wordt opgewekt dan wordt gevraagd (zon overdag, wind ’s nachts) en deze op een later moment wordt terug geleverd. De toepassing van de V2G-technologie maakt het ook mogelijk om nieuwe businessmodellen voor het gebruik van elektrische voertuigen en de hiervoor noodzakelijke energie te ontwikkelen, en de betaalbaarheid van elektrisch vervoer te verbeteren. Hierbij kan men denken aan energie-abonnementen waarbij ook teruglevering aan het netwerk wordt meegenomen en een prijsvoordeel voor de gebruiker kan worden doorberekend