Telefoon Bel ons: 0172 50 7176 Email: secretariaat@leimuidenduurzaam.nl
Eigen warmte anders Met een warmtepomp verwarm je je huis op een lage temperatuur (40-50 graden), daarvoor heb je speciale lage temperatuurradiatoren of vloer en/of wandverwarming nodig. Zo’n warmtepomp regelt ook je warme water. Ook is een wand en/of vloer verwarming te overwegen met infra rood warmte straling. Geschikt als het warmte afgifte systeem moet worden aangepast omdat lage temperatuur verwarming niet snel genoeg zal werken.
Samen warmte anders Een warmtenet, of stads- of wijkverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond, van huis tot huis, waardoor warm water stroomt van een warmtebron. Die warmte wordt gebruikt als huis verwarming, een warmtenet is daarvoor nodig. Als warmtebron kan Restwarmte, Geothermie, Biomassa of Oppervlakte- of afvalwater gebruikt worden. Deze oplossingen vragen wel altijd extra stroom die opgewekt moet worden met zon of wind.
Eigen stroom + warmte + opslag volledig anders Home Power Solutions De eerste europese firma die voor een individuele woning elekticiteit produceert, warmte levert en een korte termijn opslag (batterijen) en een seizoensopslag (waterstof) levert is HPS, Home Power Solutions. Een in Berlijn gevestigde firma die na een uitgebreide pilot in 2017/2018 thans de eerste installaties in Duitsland heeft geinstalleerd.
Eigen energie + warmte anders Sommige oplossingen voor het produceren van eigen energie worden standaard gekoppeld met een nieuwe oplossing van de warmtevraag. Vooraf aan de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen is het goed om te weten dat er panelen zijn voor energie en thermische warmte voorziening met een warmtepomp.
Onderzoek je eigen warmte afgifte systeem in jouw woning Bij CV verwarming is het gebruikelijk, tot op heden, om de afgifte van de warmte opgewekt door de gasverbranding in de woning te verspreiden via een buizenstelsel en radiatoren. Soms wordt gebruik gemaakt van collectoren in vloerkokers of een buizenstelsel in de vloer zelf (vloerverwarming). De CV ketel staat dan zonder maatregelen veelal ingesteld op een hoge temperatuur warmte circuit (HT 80 - 90 C). Duurzamer verwarmen met een warmtepomp geschiedt veelal op een lagere temperatuur (LT 50 - 40 C). Oudere installaties kunnen niet altijd zo maar verlaagd. Aan te raden is dit gecontroleerd uit te proberen. De afgifte van warmte bij lage temperatuur, kan bij radiatoren gesteund worden door ventilatoren. Voor een dergelijk onderzoek heeft Leimuiden Duurzaam ventilatoren te leen in de Leenwinkel. Vraag er naar!.

Naar een duurzame warmte

Visie van de gemeente
Onderzoek uw eigen visie
De gemeente heeft een Transitie Warmte Commissie van bewoners gevraagd een visie op te stellen over een aanpak voor Kaag en Braassem. Een eerste rapportage is via het College naar de gemeenteraad gestuurd en ligt ter besluitvorming voor in maart 2022. In deze visie worden 3 fasen onderscheiden. Allereerst wordt aanbevolen zoveel mogelijk Energie te besparen. Aansluitend is voorgesteld om na te gaan of er mogelijkheden zijn om kleine collectieve warmtevoorzieningen te laten ontstaan. Anders wordt gesteld dat gekozen moet gaan worden uit zgn. Áll-Electric’ oplossingen om uiteindelijk ‘gasvrij’te worden. Eventueel via een tussenfase met een hybride oplossingen.
Hoofdschema uit het rapport
Hier vind je  het rapport van de commissie Hier vind je  het rapport van de commissie
De volgende gemeentelijke stappen Als schets van de volgende stappen is aangegeven dat er gewerkt gaat worden aan een zgn. Roadmap, hoe tot uitvoering te komen. Net als andere gemeenten in Zuid Holland zal gestart worden met het ontwikkelen van WUP’s, Wijk Uitvoerings Plannen. Om het draagvlak te verkrijgen wordt gezocht naar goede voorlichting aan de bewoners en bewoners wijk en straat gericht met elkaar te laten overleggen. Het zijn veelal hun woningen en zo wordt gezocht naar hun medewerking.
Wat kan je als bewoner/huiseigenaar nu gaan doen! Start het onderzoek naar je eigen situatie. Denk vast na wat bij jou een probleem kan gaan wezen. Welke onderdelen van de transitie moeten er bij jou worden aangepakt. Heb je voldoende kennis? Praat met een buurtbegeleider. Praat met je buren!
meer informatie Eigen warmte anders meer informatie Eigen warmte anders meer informatie Eigen stroom + warmte anders meer informatie Eigen stroom + warmte anders Meer informatie op de HPS website Meer informatie op de HPS website Meer informatie Samen warmte anders Meer informatie Samen warmte anders
EIGEN WARMTE ANDERS Met een warmtepomp verwarm je je huis op een lage temperatuur (40-50 graden), daarvoor heb je speciale lage temperatuurradiatoren of vloer en/of wandverwarming nodig. Zo’n warmtepomp regelt ook je warme water. En als je geen gasaansluiting meer hebt zal je ook op een elektrische manier moeten gaan koken. Omdat je meer elektriciteit gaat gebruiken wordt deze oplossing vaak gecombineerd met zonnepanelen.
EIGEN ENERGIE + WARMTE ANDERS Sommige oplossingen voor het produceren van eigen energie worden standaard gekoppeld met een nieuwe oplossing van de warmtevraag. Vooraf aan de aanschaf van bijvoorbeeld zonnepanelen is het goed om te weten dat er panelen zijn voor energie en thermische warmte voorziening met een warmtepomp.
EIGEN OPSLAG Om onder eigen beheer de eigen overproduktie van energie, niet af tegeven aan de stroomverzorger, kan gekozen worden voor eigen opslag van de overproduktie. Overdag bestaat al gauw de tijdelijke over-produktie en s’avonds en s’nachts heeft men een stroomvraag. De opslag van de eigen overproduktie overdag kan op een medium worden opgeslagen en later worden opgevraagd. Naast een oplossing van Tesla en een aanbod van Shell (overname firma Sonnen) biedt nu ook Siemens een opslagbatterij aan voor huishoudens. De firma HPS biedt een integrale oplossing aan met ook waterstof als opslag medium.
EIGEN ENERGIE + WARMTE + OPSLAG + ANDERS HPS De eerste europese firma die voor een individuele woning elekticiteit produceert, warmte levert en een korte termijn opslag (batterijen) en een seizoensopslag (waterstof) levert is HPS, Home Power Solutions. Een in Berlijn gevestigde firma die na een uitgebreide pilot in 2017/2018 thans de eerste installaties in Duitsland heeft geinstalleerd.
SAMEN ENERGIE Een eerste inventarisatie wijst uit dat de mogelijkheden van stroomproduktie door bewoners zelf of samen (max. 25%) zal bedragen en dus onvoldoende is om energie neutraal in 2030 te bereiken. Zon op Leimuiden legt zonnepanelen op grote daken in Leimuiden. Dat doen we samen. We kopen de zonnepanelen samen en delen de opbrengst. Zo helpen we concreet de CO2 uitstoot te verminderen
SAMEN WARMTE ANDERS Een warmtenet, of stads- of wijkverwarming, is een netwerk van leidingen onder de grond, van huis tot huis, waardoor warm water stroomt van een warmtebron. Die warmte wordt gebruikt als huis verwarming. Als warmtebron kan Restwarmte, Geothermie, Biomassa of Oppervlakte- of afvalwater gebruikt worden. Deze oplossingen vragen wel altijd extra stroom die opgewekt moet worden met zon of wind.
SAMEN OPSLAG De buurtopslag in Rijsenhout een voorbeeld. Om de zonnestroom van een straat panden met zonnepanelen te kunnen afvoeren was het voordeliger een opslag m.b.v. batterijen te installeren dan een dure nieuwe afvoerkabel naar het net te realiseren. Overdag afvoer naar de Buurtopslag en sávonds eerst stroom betrekken uit de buurtopslag. Zo kan ook de opbrengst van een groot zonnedak-project overdag worden opgeslagen en s’avonds worden verspreid aan de omliggende huizen.
‘NUL op de TRAFO’ Alle huishoudens die zich achter een buurt transformator bevinden, zouden als een zakelijke klant beschouwd kunnen worden. Het voordeel is dan dat alle wijkbewoners samen, worden gezien als grootverbruiker. Installeren zij een “smart grid” dan ontstaan er mogelijkheden om het beheer van de gezamenlijke energie produktie en de afname op een ander tijdstip onderling te gaan verrekenen. Een onderlinge tarifering en gezamenlijke afrekening met de wijk energie leverancier is dan mogelijk. Gezamenlijk kunnen de wijkbewoners streven naar een “Nul op de wijktransfomator” en zo helpen de belasting van het energienet in balans te houden. Uiteraard onder een voordeliger prijsconditie voor elke bewoner.
De gemeente heeft een Transitie Warmte Commissie van bewoners gevraagd een visie op te stellen over een aanpak voor Kaag en Braassem. Een eerste rapportage is via het College naar de gemeenteraad gestuurd en ligt ter besluitvorming voor in maart 2022. In deze visie worden 3 fasen onderscheiden. Allereerst wordt aanbevolen zoveel mogelijk Energie te besparen. Aansluitend is voorgesteld om na te gaan of er mogelijkheden zijn om kleine collectieve warmtevoorzieningen te laten ontstaan. Anders wordt gesteld dat gekozen moet gaan worden uit zgn. Áll- Electric’ oplossingen om uiteindelijk ‘gasvrij’ te worden. Eventueel via een tussenfase met een hybride oplossing.
Visie van de gemeente
Wat kan je als bewoner/huiseigenaar nu gaan doen! Start het onderzoek naar je eigen situatie. Denk vast na wat bij jou een probleem kan gaan wezen. Welke onderdelen van de transitie moeten er bij jou worden aangepakt. Heb je voldoende kennis? Praat met een buurtbegeleider. Praat met je buren!
Onderzoek je eigen warmte afgifte systeem in jouw woning Bij CV verwarming is het gebruikelijk, tot op heden, om de afgifte van de warmte opgewekt door de gasverbranding in de woning te verspreiden via een buizenstelsel en radiatoren. Soms wordt gebruik gemaakt van collectoren in vloerkokers of een buizenstelsel in de vloer zelf (vloerverwarming). De CV ketel staat dan zonder maatregelen veelal ingesteld op een hoge temperatuur warmte circuit (HT 80 - 90 C). Duurzamer verwarmen met een warmtepomp geschiedt veelal op een lagere temperatuur (LT 50 - 40 C). Oudere installaties kunnen niet altijd zo maar verlaagd. Aan te raden is dit gecontroleerd uit te proberen. De afgifte van warmte bij lage temperatuur, kan bij radiatoren gesteund worden door ventilatoren. Voor een dergelijk onderzoek heeft Leimuiden Duurzaam ventilatoren te leen in de Leenwinkel. Vraag er naar!.